خدا محبت است

قدمهای اولیه برای رشد در ایمان!

اگر زندگی جدیدی را با مسیح آغاز کرده باشید، واقعاً زندگی بهتر (زندگی پر برکتی را) را تجربه خواهید کرد، اما آیا تا به حال فکر کرده اید؟

چگونه می توانم اعتماد کنم که مسیح توبه من را پذیرفته؟ وقتی گناه می کنم و کاری می کنم که خدا را ناراحت و خشمگین می کند چه اتفاقی می افتد؟ چگونه می توانم ارتباط قوی با خدا داشته باشم؟ چگونه وارد زندگی جدیدم شوم؟ چگونه زندگی مملو از روح القدس داشته باشم؟ روح القدس کیست؟

این دوره عملی رایگان به شما کمک می کند همه اینها و موارد دیگر را مرحله به مرحله آزمایش کنید. اماده ای؟ اکنون مشترک شوید!