چگونه می‌توانم با خدا رابطه قوی و زنده داشته باشم؟

درس دوم

چگونه می‌توانم با خدا مشارکتی قوی داشته باشم؟

 

چگونه می‌توانم با خدا مشارکتی قوی داشته باشم؟

حقیقتاً که رابطه و مشارکت مکمل یکدیگرند. رابطه بنیان است و مشارکت چیزیست که از پی آن می‌آید.

رابطهٔ بیولوژیک پدر و پسر بسیار به رابطهٔ روحانی ما با خدا شباهت دارد. او پدر ماست و ما فرزندان اوییم.

بین پدر و پسر رابطهٔ بیولوژیکی هست. وقتی پسر مرتکب عملی می‌شود که مقبول پدر نیست، آن پدر از پدر بودن استعفا نمی‌دهد. گرچه، آن عمل، مشارکت پدر و پسر را تحت تاثیر قرار می‌دهد ولی این رابطه همیشه پابرجا باقی می‌ماند و به رغم رفتار پسر، ادامه می‌یابد.

پس رابطهٔ بین پدر و پسر، مشابه رابطه و مشارکت با خداست. روزی که خداوند عیسی مسیح را بعنوان منجی خود پذیرفتید، او پدر شما شد و شما فرزندان او، «امّا به همۀ کسانی که او را پذیرفتند، این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورْد» (یوحنا ۱۲:۱)

رابطه با پدر آسمانی متوقف نمی‌شود ولی وقتی گناه می‌کنیم، مشارکتمان آسیب می‌بیند و سبب اختلال در رابطهٔ ما با او می‌شود. اما به هر جهت فرزندان او باقی می‌مانیم و هیچ گناهی نمی‌تواند ما را از او جدا نماید یا سبب شود پدری او را از دست دهیم.

برای حفظ رابطه‌ای قوی با خدا، دو ویژگی مهم را باید دارا باشیم:

۱. وقت گذراندن با خدا (کلام خدا و دعا): برای مطالعه و تحقیق در کلام خدا وقت بگذارید، شب و روز بر آن تامل کنید و چون نهالی به آن آب دهید تا برگهایش هرگز زرد نشوند. بعلاوه، به درگاه خدا دعا کنید و با او در دعا صحبت کنید؛ کلام او را با دعا بخوانید و آن را به صورت دعا به درگاه او اعلام کنید.

۲. وقت گذراندن با دیگر ایماندارن:

برای حفظ رشدِ مشارکت با خدا، باید با فرزندان او نیز مشارکت داشته باشید. وقتی زغالها را کنار هم می‌ریزید، آتش فروزانتر می‌شود. به دنبال این باشید که با دیگر ایمانداران در مطالعات کتاب‌مقدسی و بحثهای روحانی شرکت داشته باشید، چه رو در رو در کلیسا باشد یا چه در جلسه به صورت آنلاین.

اجرا:

ــ زمانی را برای صحبت کردن با خدا به واسطهٔ دعا و خواندن کتاب مقدس انتخاب کنید.

ــ کسی را به عنوان منتور روحانی (راهنمای با تجربه روحانی) خود انتخاب کنید.

ــ گروهی را انتخاب کنید که با آنها تعاملی رو در رو یا آنلاین داشته باشید تا هر روز با هم به عنوان اعضای بدن مسیح رشد کنید. در اولین درس از این مجموعه، دربارهٔ توبه و پذیرش عیسی مسیح به عنوان منجی شخصیمان در زندگی صحبت کردیم، امری که بناکنندهٔ رابطه ما با خداست.

ــ حالا سوالی از شما دارم: آیا بین رابطه با خدا و مشارکت با خدا تفاوتی هست؟

محتوای درس