چگونه می‌توانم مطمئن باشم که خدا توبهٔ من را پذیرفته است؟

درس اول

چگونه می‌توانم مطمئن باشم که خدا توبهٔ من را پذیرفته است؟

 

چگونه می‌توانم مطمئن باشم که خدا توبهٔ من را پذیرفته است؟

پس از پذیرش مسیح به عنوان منجی، بسیاری به نجات خود شک می‌کنند و از خود می‌پرسند «آیا ایماندار شده‌ام یا نه؟»، «فرزند خدا شده‌ام یا نه؟»، «پس گناهانی که بعد از دعا و پذیرش عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی از من سر زد، چه؟» «بعد از مرگم چه می‌شود؟»، «آیا خدا واقعاً توبهٔ من را پذیرفته است؟»

عیسی در انجیل یوحنا می‌گوید «گوسفندان من به صدای من گوش فرا می‌دهند؛ من آنها را می‌شناسم و آنها از پی من می‌آیند. من به آنها حیات جاویدان می‌بخشم، و به‌یقین هرگز هلاک نخواهند شد. کسی آنها را از دست من نخواهد ربود. پدر من که آنها را به من بخشیده از همه بزرگتر است، و هیچ‌کس نمی‌تواند آنها را از دست پدر من برُباید. من و پدر یکی هستیم.» (یوحنا ۲۷:۱۰-۳۰)

چه آیاتِ فوق‌العاده‌ای! به ما اطمینان می‌دهند که کسی نمی‌تواند ما را از آغوش عیسی بیرون بکشد.

سه نکته که شما را از فرزند خدا شدن، مطمئن می‌سازند:

۱. میل حقیقی شما برای پذیرفتن خدا

حین جوییدن عیسی و تصمیم‌گیری برای شروع زندگیِ تازه‌ با او، باید میل دل خود را نیز بسنجید. تنها آن موقع می‌توانید مطمئن باشید که به حرف شما گوش می‌دهد.

آنکه میل حقیقی به توبه ندارد، نمی‌تواند گناه را رها کند و لذتهایی را فدا نماید که آمادگی پذیرشِ مسیح را از او می‌گیرند.

۲. تقاضای شما برای ورود مسیح به زندگیتان

مایل بودن جهت پذیرش عیسی به عنوان خداوند و منجی، عالیست! اگرچه، باید میل خود را با زبان و دلی صادق بیان کنید و از او بطلبید که به زندگی شما وارد شود و دل شما را تغییر دهد و زندگی توبه‌کارانه را با او شروع کنید. اگر این کار را کنید، مطمئن باشید که او بر تخت سلطنت دل شما می‌نشیند.

۳. اطمینان شما به صداقت و وفاداری کلام خدا

بنیان ایمان ما و پذیرش مسیح بر اطمینان ما به وفاداری و صحت کلام اوست. کتاب‌مقدس در کتاب اعداد می‌گوید «خدا انسان نیست که دروغ گوید، و نه بنی‌آدم که از تصمیم خود منصرف شود. آیا او سخنی گفته که بدان عمل نکرده باشد؟ یا کلامی بر زبان آورده که به انجام نرسانده باشد؟» (۱۹:۲۳) خدا نه دروغگوست و نه بی‌وفا! بلکه به حد کمال صادق است و وفادار. او خود را انکار نمی‌کند یا وعده‌هایی که به شما داده را نمی‌شکند. به او و وعده‌هایش اعتماد کنید؛ او کسی است که زندگی ابدی را در اول یوحنا ۱۳:۵-۱۵ به شما وعده داده است:

«اینها را به شما نوشتم که به نام پسر خدا ایمان دارید، تا بدانید که از حیات جاویدان برخوردارید. این است اطمینانی که در حضور او داریم که هر گاه چیزی بر طبق ارادۀ وی درخواست کنیم، ما را می‌شنود. و اگر می‌دانیم که هرآنچه از او درخواست کنیم ما را می‌شنود، پس اطمینان داریم که آنچه از او خواسته‌ایم، دریافت کرده‌ایم.»

 

این آیات به ما اطمینان می‌دهند که خداوند سر وعده‌های خود می‌ماند و اگر چیزی از او بخواهیم که با اراده‌اش هم‌سو باشد، به حرفمان گوش می‌دهد. از این رو، می‌توانید از نجاتتان مطمئن باشید. شک نکنید یا نگذارید شیطان سبب شک شما به نجاتتان شود. احساسات شما معیار یا بنیان نیستند، چون گاهی پیرو ایمانتان هستند و گاهی نه. در عوض، بنیانْ کلام خدا و وفاداری او به وعده‌هایش است.

 

اجرا:

اول یوحنا ۱۳:۵-۱۵ را حفظ کنید تا با این آیات بتوانید با شیطان بجنگید.

محتوای درس