چطور باید دعا کنم؟

درس سوم:

چگونه باید دعا کنم؟

در درس پیگیری سوم از این مجموعه  به نام «چگونه باید در رابطهٔ شخصی‌ خود با خدا رشد کنم» دربارهٔ دعا صحبت خواهیم کرد.

دعای مسیحی وظیفه یا اجبار نیست که فرد باید برای خشنود نمودن خدا آن را به جا بیاورد. همچنین تکرار سخنانی از بَر شده هم نیست. دعا از ته دل با خدا حرف زدن و با او ارتباط برقرار کردن است.

 

دعا شامل موارد زیر می‌شود:

۱. شکرگزاری

چه زیباست که مکالمهٔ خود با خدا را با شکرگزاری شروع کنید. شکرگزاری نشان از ایمان است! خدا را به خاطر برکات ملموسش در زندگی خود شکر کنید: بدن، سلامتی و هر چیزی که در زندگی از آنها بهره‌مند هستید. همچنین او را به خاطر آنچه شکر کنید که قبلاً شاکر آن نبودید.

۲. ستایش

هنگام ستایش بر ویژگی‌های خدا تمرکز می‌کنیم: عظمت، قوت، قدرت نامحدود و عطایای سخاوتمندانه‌اش.

ستایش هرگز مبتنی بر شرایط نیست. اگر پولس و سیلاس توانستند خدا را در زندان بستایند و به درگاه او دعا کنند، شما هم می‌توانید در هر شرایطی او را بستایید، حتی در سختترین آنها.

۳. بخشش

هنگام دعا از خدا می‌خواهید که گناهانتان را ببخشد و کلام خدا در اول یوحنا به ما وعده داده که «ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است، گناهان ما را می‌آمرزد و از هر نادرستی پاکمان می‌سازد» (۹:۱)

هنگام دعا همچنین دیگران را طبق آنچه در دعای ربانی آمده، می‌بخشیم «و قرضهای ما را ببخش، چنانکه ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم» (متی ۱۲:۶).

اینجا سوال مهمی پیش می‌آید «آیا دیگران را بخشیده‌اید؟» کلام خدا به ما هشدار می‌دهد «زیرا اگر خطاهای مردم را ببخشید، پدر آسمانیِ شما نیز شما را خواهد بخشید» (متی ۱۴:۶)

بخشش و توبه حقیقی سه وجه را شامل می‌شوند:

الف. توافق

توافق با خدا بر سر این موضوع که کردهٔ شما گناه بوده‌ است. در هر صورت باید گناه را گناه بدانید.

ب. شکرگزاری

خدا را در ایمان شکر ‌کنید، چون عیسی مسیح بر صلیب بهای گناهانتان را پرداخت: گناه گذشته، حال و آینده.

ج. توبه

این کار به معنای تغییر مسیر (بودم…ولی حالا نیستم…و دیگر نمی‌توانم باشم…) و در مسیری مخالف حرکت کردن است.

د. دعا برای دیگران

فکر کردن به دیگران و دعا کردن برای آنها عالیست، فرقی نمی‌کند برای نیازهای مادی، سلامتی یا رابطه‌ای آنها باشد.

ه. دعای شخصی

این یعنی برای نیازهای شخصیتان دعا کنید و آنها را به حضور خدا بیاورید.

آنچه در بالا آوردیم، می‌تواند خلاصه‌ای از عنصار اصلی هر دعایی باشند.

 

اجرا:

وقتی دعا می‌کنید، باید فهرستی از گناهان اعتراف نشده، آماده کنید. با اطمینان و ایمان خدا را شکر کنید، چون مسیح همهٔ گناهانِ شما را بر صلیب بخشید. از آن گناهان توبه کنید و مطمئن باشید که وعده‌دهنده امین است.

محتوای درس