چگونه کلام خدا را مطالعه کنم و آن را به کار بگیرم؟

درس ششم:

چگونه کلام خدا را مطالعه کنم و آن را به کار بگیرم؟

کتاب مقدس، نظام‌نامه‌ایست که هر ایماندار مسیحی اگر قصدِ جلال دادن خدا و تبدیل شدن به شاگرد حقیقی مسیح را دارد  باید از آن پیروی کند. کلام خدا می‌گوید «تمامی کتبِ مقدّس الهام خداست و برای تعلیم و تأدیب و اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است، تا مرد خدا به کمال برای هر کارِ نیکو تجهیز گردد.» (دوم تیموتائوس ۱۶:۴-۱۷)

خدا ما را به واسطهٔ کلام خود هدایت می‌کند، کلامی که راه را پیش روی ما روشن می‌سازد. «کلام تو برای پاهای من چراغ، و برای راه من نور است.» (مزامیر ۱۰۵:۱۱۹)

حفظ کردن آیات کلام خدا ما را به سوی زندگی موفق هدایت می‌کند. کلام خدا می‌گوید «این کتاب تورات از دهان تو دور نشود. روز و شب در آن تأمل کن تا مطابق هرآنچه در آن نوشته شده، به دقت عمل نمایی. آنگاه راه خود را فیروز خواهی ساخت و کامیاب خواهی شد» (یوشع ۸:۱)

تشبیهاتی که در کتاب‌مقدس از کلام خدا آمده است

۱. تشبیه به شمشیری که برای پیروزی لازم است: «کلاهخود نجات را بر سر نهید و شمشیر روح را که کلام خداست، به دست گیرید.» (افسسیان ۱۷:۶)

۲. تشبیه به آینه‌ای که باید به آن نگاه کنیم و آنچه نیاز به اصلاح دارد را تشخیص دهیم: «زیرا هر کس که کلام را می‌شنود امّا به آن عمل نمی‌کند، به کسی مانَد که در آینه به چهرۀ خود می‌نگرد و خود را در آن می‌بیند، امّا تا از برابر آن دور می‌شود، از یاد می‌برد که چگونه سیمایی داشته است.» (یعقوب ۲۳:۱-۲۴)

۳. تشبیه به نوری تابنده که مسیرتان را روشن می‌سازد: «به علاوه، کلامِ بس مطمئن انبیا را داریم که نیکوست بدان توجه کنید، چرا که همچون چراغی در مکان تیره و تار می‌درخشد تا آنگاه که سپیده بردَمد و ستارۀ صبح در دلهایتان طلوع کند.» (دوم پطرس ۱۹:۱)

چگونه باید کلام خدا را بخوانیم و مطالعه کنیم

روشی که بسیاری در سراسر دنیا از آن استفاده می‌کنند را می‌توانیم در سه مرحله خلاصه کنیم:

۱. مشاهده

این کار شامل خواندن متن کتاب مقدس و پاسخ دادن به چنین سوالاتیست: نویسنده متن کیست؟ مخاطب آن کیست؟ چه کسانی در سیر روایی متن نقش دارند؟ چه مکانهایی در آن ذکر شده است؟

۲. تفسیر مشروح

تفسیر مشروح کتاب مقدس تلاش برای پاسخ دادن به این سوالات است: معنای متن چیست؟ نیت نویسنده چه بوده است؟ متن برای مخاطب اصلی چه معنایی داشته است؟ متن در حال حاضر برای من چه معنایی دارد؟

۳. کاربری

در این قسمت باید تلاش کنید مواردی را تشخیص دهید که روح‌القدس شما را به سوی آنها هدایت می‌کند. برای مثال: آیا گناهی هست که باید به آن اعتراف کنید؟ آیا وعده‌ای هست که باید بر آن متکی بمانید؟ آیا چیزی هست که خدا شما را از انجام آن منع می‌کند؟ یا کاری هست که خدا از شما می‌خواهد همچنان به انجام آن ادامه دهید؟

جهت بیشتر بهره بردن از کلام خدا، می‌توانید حین خواندن از پنج انگشت خود به نشانهٔ پنج فعل اصلی استفاده کنید تا افعال مورد نظر را به خاطر داشته باشید:


۱. کلام را بخوانید.

۲. بر کلام خدا تامل کنید.

۳. آیات کلام را حفظ کنید.

۴. کلام را مطالعه کنید. (نکته: مقصود از مطالعهٔ کلام، بررسی دقیقتر آن است)

۵. کلام را به کار گیرید.


بین این پنج مورد به کار بردن کلام بسیار مهم است. خواندن، تامل، حفظ کردن یا مطالعه کردن کلام خدا کافی نیست. باید آن را به کار گیرید و هر روز آن را زندگی کنید، تا خدا در زندگی روحانی و سلوک روزانه با خود به شما قدرت، پیروزی و شادی عطا فرماید.

اجرا

ــ هر روز، وقتی برای خواندن و تامل بر کلام خدا اختصاص دهید. برخی آیات را حفظ کنید، بخشی از متن را بخوانید و ببینید که خداوند می‌خواهد چگونه آن بخش را به کار گیرید، آن بخش از کلام ممکن است به گناهی اشاره داشته باشد که باید آن را ترک گویید یا وعده‌ای باشد که باید بر آن اتکا کنید یا شاید کاری تازه است که خدا می‌خواهد بعداً انجام دهید.

محتوای درس