قبل، حین، و بعد از جلسهٔ منتورینگ (راهنمای روحانی) بخش 1

قبل از جلسهٔ منتورینگ:

۱. درس لازم را قبل از جلسه منتورینگ آماده کنید و بهتر است چند روز برای این کار به خود فرصت دهید.

۲. نقل‌قولهای کتاب‌مقدسی را مرور کنید.

۳. نکات کلیدی را بررسی کنید.

۴. ابزار کمک‌‌درسی را آماده کنید (ویدئو، سرود، عکس، امتحان)

۵. زمان و مکان را تایید کنید.

۶. برای زمان منتورینگ خود، دعا کنید.

 

حین جلسهٔ منتورینگ:  

۱. ظاهری موقر داشته باشید (لباسی مناسب آن زمان و مکان بپوشید).

۲. سر وقت باشید.

۳. از خود خوش رویی نشان دهید (به‌خصوص اگر جلسهٔ پیگیری در خانه است).

۴. دقت کنید که کجا می‌نشینید.

۵. به خطایای زبانی توجه نکنید.

۶. مراقب باشید که لهجه و لباس کسی که منتور او هستید را مسخره نکنید.

۷. به زمانبندی و نکات کلیدی که باید مطرح شوند، دقت کنید.

۸. آنها را تشویق کنید تا نظرات خود را با دیگران سهیم شوند.

۹. جلسه را سر وقت شروع و تمام کنید.

۱۰. از تضادهای تعلیمی دوری کنید.

۱۱. مراقب زبانِ بدن خود و کلماتی که انتخاب می‌کنید، باشید.

۱۲. سوالاتی نامرتبط با موضوع مورد بررسی خود بنویسید.

۱۳. حتماً سوال خود را شفاف مطرح کنید؛ تکلیفی که باید در خانه انجام دهند را مشخص کنید و آنها را تشویق کنید تا متعهد به انجام آن بمانند.

۱۴. زمان و مکان جلسهٔ بعدی را به طور مشخص اعلام کنید.

 

 

بعد از جلسهٔ منتورینگ:

۱. آمادگی خود را بسنجید.

۲. در مورد شرکت‌کنندگان و نیاز آنها فکر کنید.

۳. همیشه با آنها را در ارتباط باشید و راهی برای این ارتباط داشته باشید.

۴. مناسبتهای خاص شخصی مثل تولدها را به خاطر داشته باشید و همچنین به شرایط شخصی هر نفر هم توجه کنید، برای مثال کسی ممکن است روز جلسه مشکل خاصی پیدا کند یا مثلاً روز جلسه مصادف می‌شود با شب امتحان مدرسه یا دانشگاه یکی از شرکت‌کنندگان.

۵. در مورد نحوهٔ اجرا پیگیری نظر سنجی کنید.

۶. مشارکت خود با آنها را عمیقتر کنید (تماس، ایمیل، چت، واتس‌اَپ). توجه: اصرار نکنید.

۷. دعا کنید: دعا پُلی بین شما و کسانیست که منتورینگ آنها را بر عهده دارید.

۸. آماده شوید: از قبل برای جلسه آماده شوید تا به این طریق جلسه‌ای فعال و موثر داشته باشید.