چگونه باید گروه پیگیری را رهبری کنیم؟

رهبر کیست؟

رهبر کسی است که مقصد را می‌شناسد و می‌تواند دیگران را قانع کند که با او همراه شوند.

مخاطبین هدف خود را بشناسید:

کتاب‌مقدس به ما تعلیم می‌دهد که «از وضع گله‌هایت نیک آگاه باش، از رمه‌هایت به‌دقّت مراقبت کن.» (امثال ۲۳:۲۷) بنابراین، باید گروهی را بشناسید که از آن افراد را برای منتورینگ انتخاب می‌کنید.

گروه پیگیری از نوایمانانی تشکیل شده که اخیراً عیسی مسیح را پذیرفته‌اند، فرقی نمی‌کند به واسطهٔ جلسهٔ بشارتی باشد یا ماموریتها یا برنامه‌های تلویزیونی یا موعظهٔ آنلاین، یا شهادتهای رو در رو. اگر گروهی بخواهد در هماهنگی کامل به سر برد، اعضای آن باید از فرهنگ و گروه سنی مشابهی باشند و سابقهٔ اجتماعی و روحانیِ آنها یکی باشد.

زمان و مکان جلسه را با گروه خود هماهنگ کنید تا همه بتوانند شرکت کنند.

چگونه باید برای جلسات گروهی آماده شوید:

۱. دعا: برای دعا زمان بگذارید.

۲. نیازهای گروهی: فکر کنید که می‌توانید از چه چیزی برای رفع نیاز آنها استفاده کنید.

۳. نکات اصلی: نکات اصلی درس را با دقت آماده کنید.

۴. کمکهای تعلیمی: استفاده کردن از ابزار کمک‌درسی را مد نظر داشته باشید (نقاشی، آیات، ویدئوها، سرودها و غیره)

۵. سوالات مباحثه‌ای: سوالات مباحثه‌ای که پوشش‌دهندهٔ تمام وجوه درس هستند را انتخاب کنید. سه نوع سوال را باید مطرح کنید: شهودی «چه چیزی؟» ادراکی «چرا؟» کاربردی «چگونه؟»


تسهیلگری در گروه پیگیری:


۱. بحث

همیشه به یاد داشته باشید که شرکتی موثر لازمهٔ کار است. شما در این جلسات نقش تسهیلگر را دارید نه سخنران. بنابراین، آنچه شما می‌گویید باید ۱۵ الی ۲۰ درصد زمان را بگیرد. با دیگران تعامل داشته باشید و آنها را تشویق کنید تا با یکدیگر تعامل کنند.

۲. محتوا

محتوا، بنیان کار است. البته، موضوعات دیگری نیز پیش می‌آید. ولی سعی کنید که تمرکز خود و گروه را حفظ کنید.

۳. انضباط

سر وقت شروع و تمام کنید.

۴. زمانبندی

زمانی که برای هر موضوع اختصاص داده‌اید را محترم بدانید.

۵. مسئولیتها

مسئولیتهایی را به اعضای دیگر گروه بسپارید.

۶. مشکلات

هنگام برخورد با مشکلات، حکمت به خرج دهید. برخی از اعضا ممکن است خجالتی باشند و برخی دیگر پر حرف و مشکل‌ساز و شاید اعضایی هم در گروه شما باشند که اصلاً به جلسه نمی‌آیند.

۷. سنجش

همراه با گروه خود زمانی که با هم گذراندید را بررسی کنید.

۸. دعا

برای هر عضو گروه زمان بگذارید.

پرسشها:

ــ چگونه می‌توانید پرسشهایی در مورد معجزهٔ شفای مرد مفلوج در مرقس باب ۲ آماده کنید؟

ــ چگونه می‌توانید برای جلسهٔ مطالعهٔ کتاب‌مقدس آماده شوید یا خود را برای گروه پیگیری نوایمانان و ارائه درسی در مورد شفای مردم مفلوج در مرقس باب ۲ آماده کنید؟