بشارت آنلاین

اینترنت یکی از تاثیرگذارترین ابزارهای بشارتی در دوران مدرن است. در این جلسه دربارهٔ اهمیت اینترنت، اصول اولیه که باید از آنها پیروی کنید و احتیاطهای مورد نیاز در این حیطه صحبت خواهیم نمود. همچنین برخی از ابزارها و رسانه‌های آنلاین و موثر را بررسی می‌کنیم.


توجه:

 عزیزان ساکن ایران در این قسمت کاملا حکیمانه عمل کرده و با مشورت با مشاور این کار را انجام بدهند.


اهمیت بشارت آنلاین:

۱. در میان گذاشتن پیغام را آسان می‌کند

۲. جایی که کلیسا امری نادر است، موثر واقع می‌شود.

۳. جایی که مسائل امنیتی وجود دارد، موثر واقع می‌شود.

۴. ارتباط برقرار کردن با دیگران را آسان می‌سازد.

۵. این روش از گسترش دنیای اینترنت در سراسر جهان استفاده می‌کند.

۶. ماموریت بزرگ را تحقق می‌بخشد. اعمال رسولان (۸:۱)


اصول اساسی بشارت آنلاین:

۱. ارتباطی طبیعی برقرار کنید.

۲. به نیازهای حقیقی شخص بپردازید.

۳. خبر خوش را ادامه دهید.

۴. از اصل کاشت و برداشت استفاده کنید.


احتیاطهایی دربارهٔ بشارت آنلاین:

۱. از حساب شخصی خود استفاده نکنید.

۲. اطلاعات شخصی خود را استفاده نکنید.

۳. در مکانهای عمومی با مردم ملاقات کنید.

۴. ارتباطی ایمن برقرار کنید.

نمونه‌های زیادی از وبسایتهایی در دست داریم، که در خدمت آنلاین و بشارت به کار گرفته می‌شوند. وبسایتهای بشارتی مانند www.kelisayeirani.com و وبسایتهای دیگر که به رشد ایمانداران کمک می‌کنند.


ابزاری که در بشارت آنلاین استفاده می‌شوند

۱. چَت: می‌توانید با کسی در مورد موضوع، داستان یا رویدادهای خاص چَت کنید و به تدریج پیغام مسیح را با او در میان بگذارید.

۲. صفحهٔ فیسبوک که مخاطب خاص را هدف می‌گیرد.

۳. توییتر یا یوتیوب جایی که می‌توانید هر از چندگاهی پستهای مختلف را به اشتراک بگذارید.

۴. وبسایت شخصی یا وبلاگ جایی که ویژگی خاص خود، تجارب و مطالب روحانی ساده ‌‌شده را به اشتراک می‌گذارید.

۵. ایمیل که برای ارتباط برقرار کردن با دوستان نزدیکتان به کار می‌گیرید و پیغام مسیح را به آنها می‌رسانید.

۶. ویدئوهای کوتاه می‌توانید ویدئوهایی در یوتیوب، فیسبوک یا فضاهای  دیگر پست کنید.


دعا کردن برای کسانی که با شما ارتباط دارند را فراموش نکنید، یادتان باشد که باید آنها را محبت کنید و نیاز آنها را بشناسید و قبل از بیان کردن پیغام مسیح، با آنها تعامل داشته باشید.


نهایتاً فیسبوک، یکی از موفقترین ابزار بشارتی است. بنابراین، شجاع باشید و ابزاری که بیش از همه به دردتان می‌خورد را مد نظر بگیرید و برای در میان گذاشتن پیغام مسیح آن را به کار گیرید. اینترنت به شما کمک می‌کند تا انجیل را هر وقت که می‌خواهید بشارت دهید، پس به دنبال استفاده از آن باشید. زبان مشترک عصر حاضر اینترنت است که می‌توانید به وسیلهٔ آن با میلیونها نفر ارتباط برقرار کنید.

محتوای درس