ویژگیهای یک مبشر چیست؟

خدا چه کسی را برای بشارت دادن انتخاب می‌کند؟

امّا خدا آنچه را که دنیا جهالت می‌پندارد، برگزید تا حکیمان را خجل سازد؛ و آنچه را که دنیا ضعیف می‌شمارَد، انتخاب کرد تا قدرتمندان را شرمنده سازد. خدا آنچه را که این دنیا پَست و حقیر می‌انگارد، بلکه نیستیها را، برگزید تا هستیها را باطل سازد. کار مبشر بسته به کار روح‌القدس در ایماندار است.

اول قرنتیان ۱: ۲۷-۲۹

 

در ادامه برخی از ویژگی‌های مهم برای مبشران را بررسی خواهیم کرد که بانی  بشارتی موثر و موفق خواهند بود:

 

۱. مسیحیِ حقیقی

بشارت، مسئولیتی است که بر دوش ایماندار گذاشته شده است. منطقی نیست که از گناهکاری که از خدا دور است، بخواهید که با دیگران در مورد مسیح حرف بزند، گرچه همه انسانها گناهکارند اما ، باید مطمئن شوید که ایمانداری حقیقی و مملو از روح‌القدس هستید.

از سوی دیگر، اگر از ایماندار حقیقی بودن خود و فرزند خدا بودن مطمئن نیستید، همین الان دعا کنید و از عیسی مسیح بخواهید که منجی شخصی شما در زندگیتان شود. او می‌گوید «هان بر در ایستاده می‌کوبم. کسی اگر صدای مرا بشنود و در به رویم بگشاید، به درون خواهم آمد و با او همسفره خواهم شد و او با من.» (مکاشفه ۲۰:۳)

 

۲. ایمانداری که از روح‌القدس پر است

کلام خدا می‌گوید «امّا چون روح‌القدس بر شما آید، قدرت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامِرِه و تا دورترین نقاط جهان.» (اعمال ۸:۱) تسلی‌دهنده، روح حقیقت، روح حکمت، کسی است که ما را تقدیس و هدایت می‌کند و حقیقت را به ما اعلام می‌کند.

 

۳. دانشجوی کلام خدا

کلام خدا طعمه‌ای بر قلاب مبشر است. کلام او دانه‌ایست که در جانها ثمر به بار می‌آورد. «زیرا از انجیل سرافکنده نیستم، چرا که قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آوَرَد، نخست یهود و سپس یونانی.» (رومیان ۱۶:۱). کتاب‌مقدس همچنین می‌گوید «بلکه در دل خویش مسیح را به عنوان خداونْد مقدس شمارید و همواره آماده باشید تا هر کس دلیل امیدی را که در شماست بپرسد، او را پاسخ گویید، امّا به‌نرمی و با احترام.» (اول پطرس ۱۵:۳) و «کلاهخود نجات را بر سر نهید و شمشیر روح را که کلام خداست، به دست گیرید.» (افسسیان ۱۷:۶)

باید آیات اصلی که می‌توانید حین بشارت به کار گیرید را حفظ کنید.

 

۴. تجربه کردن زندگی همراه با دعا موثر

دعا ارتباط با خداست. خدا می‌خواهد با او ارتباط داشته باشیم، چون دعا او را جلال می‌دهد و دوستی قوی‌ای با او ایجاد می‌کند. کتاب‌‌مقدس به ما فرمان می‌دهد که برای خود، دیگران و ایمانداران دعا کنیم تا در معرفت نسبت به خدا رشد کنند و برای گم‌گشتگان نیز چنین کنیم تا عیسی مسیح را به عنوان منجی شخصی در زندگی خود بپذیرند.

۵. اعتماد نسبت به خدا

جورج مولر می‌گوید «محدودهٔ ایمان جایی آغاز می‌شود که ممکنها تمام می‌شوند.» وقتی به خدا اعتماد می‌کنید و به او باور دارید، هیچ چیز غیرممکن نیست!

یکی از بزرگترین دروغهای این عصر این است که مردم به عیسی نیازی ندارند و نمی‌خواهند او را بپذیرند. اصلاً درست نیست. روح‌القدس در جانهای ما تشنگی و اشتیاق ایجاد می‌کند، حسی که سیری‌ناپذیر است و بدون عیسی مسیح پر نمی‌شود.

۶. عمل کننده و شجاع

اگر می‌خواهید به ماهیگیری بروید، خودتان پیش‌قدم شوید و با قلاب و دام به دریا بروید. به همین شکل، در بشارت، نمی‌توانید سر جای خود بمانید و منتظر مردم شوید تا پیش شما بیایند و از شما در مورد مورد عیسی سوالاتی بپرسند. کتاب‌مقدس می‌گوید «برخیز و به نینوا، آن شهر بزرگ برو و بر ضد آن فریاد برآور.» (یونس ۱:۱-۲)

زمان خود را به عنوان یک ایماندار مدیریت کنید و شهادت دادن به مسیح را در زندگی خود در اولویت قرار دهید. اگر کسی پیغام را رد می‌کند، نا امید نشوید. خود عیسی هنگامی که وارد زندگی شخص می‌شود، زمانی را تعیین می‌کند. بشارت شجاعت می‌طلبد، مثل پطرس در روز پنطیکاست. او با تمام اقتدار ممکن و با قدرت روح‌القدس حرف می‌زد. اگر از ترس پر شده‌اید، نروید و اگر می‌روید، نترسید!

۷. غیور

برخی از ایمانداران اهمیت نمی‌دهند که پیغام انجیل عیسی مسیح را با دیگران در میان بگذارند. اگرچه، کتاب‌مقدس می‌گوید «امّا چگونه کسی را بخوانند که به او ایمان نیاورده‌اند؟ و چگونه به کسی ایمان آورند که از او نشنیده‌اند؟ و چگونه بشنوند، اگر کسی به آنان موعظه نکند؟» (رومیان ۱۴:۱۰)

۸. متواضع

مبشرین حقیقتاً باید شیفتهٔ جان آدمیان باشند. نمی‌توانند به کسی بشارت دهند، که محبتی نسبت به او ندارند.

۹. ارتباط تاثیرگذار 

نمی‌توانید در بشارت پیش کسی بروید که او را نمی‌شناسید و مستقیماً با او در مورد عیسی حرف بزنید. باید رابطه‌ای خوب با آن شخص برقرار کنید و او را بشناسید و از نیازش با خبر شوید و بعد زمانی مناسب را برای بشارت دادن انتخاب کنید.

 

۱۰. آگاهی نسبت به اتفاقات پیرامون

امروز در عصر اطلاعات زندگی می‌کنیم. امروزه، نمی‌توانید بروید و به کسی بدون شناخت نسبت به اتفاقات پیرامونتان بشارت دهید. در مورد سیاست، ورزش، تکنولوژی و هر اتفاقی که پیرامون شما می‌افتد، باید اطلاعاتی داشته باشید تا بتوانید با مردم ارتباط برقرار کنید و قبل از بشارت در مورد موضوعی مشترک حرف بزنید.

در آخر، باید به شما بگویم که خدا از شما می‌خواهد که شاهدین وفادار او باشید. او به دنبال افراد با تحصیلات بالا یا دانشجویان دانشکدهٔ الهیات نمی‌گردد. او به دنبال کسانیست که مملو از اشتیاقِ موعظه نمودن کتاب‌مقدس و جذب جانها هستند؛ کسانی که از روح‌القدس پر شده‌اند و متکی به توانایی‌های شخصی و مهارتهای خود نیستند، بلکه به قدرت روح‌القدس اتکا می‌کنند.

آماده‌اید؟ آیا خود را تسلیم دستهای آن سفالگر می‌کنید؟

هر روز یک ساعت وقت بگذارید تا خود را پرورش دهید و تبدیل به مبشری موثر شوید که در پادشاهی خدا عملکردی موفق دارد.