خدا محبت است

درباره ما

 وب سایت دانه، یک وب سایت خدمات مسیحی آنلاین است که در صدد بشارت (اعلام خبر خوش) انجیل بوده و در پی آن می کوشد تا در پرتو محبت خداوند منابعی ساده، قابل درک و قابل انتقال به دیگران، ارائه نماید تا ایمانداران مسیحی را در مسیر شاگردی و پیروی از عیسی مسیح تجهیز نمایند.
شما میتوانید با دسترسی به تعالیم مبتدی و پایه و سپس تا دوره های خادم سازی و رشد فردی با تکیه بر کتاب مقدس سفر خود با عیسی را آغاز نمایید.
دوره های تعلیمی به صورت مرحله به مرحله تهیه شده اند و به ترتیب با سپری کردن هر دوره و در صورت به پایان رساندن آنها به طور کامل گواهی پایان دوره نیز در صورت درخواست شما صدور خواهد شد.
ما در کنار شما هستیم تا بتوانیم باهم در ایمان رشد کنیم، بیاموزیم، تجربه کنیم و ایمان خود را با دیگران به اشتراک بگذاریم.

تیم ما

تیم ما متشکل از افرادی است که بصورت داوطلبانه خود را وقف این خدمت کرده تا این خبر 

 را به سایر تشنگان برسانند و عشق و محبتی را خود تجربه کرده اند به دیگران اعلام کنند.