چگونه می‌توانید تبدیل به دست خدا شوید؟

برای شروع این قسمت باید تعریف شاگرد تکثیرشونده که در قسمت قبل به آن اشاره کردیم را مرور کنیم.

تعریف شاگرد تکثیرشونده: ایمانداریست که محبت مسیح را با دیگران سهیم می‌شود، با این میل که دیگران را جذب و بنا کند و شاگرد سازد. کسانی که شاگرد می‌شوند و در زمان مناسب متقابلا دیگران را شاگرد میسازند.

شاگردی با رابطه‌ای سالم با مسیح شروع می‌شود. دل شما باید کاملاً وقف خدا باشد. هنگام بشارت دادن انجیل، می‌توانید از الگوی عیسی پیروی کنید. وقتی عیسی بر زمین بود، به زن سامری، نیقودیموس، متی، زَکّا و دیگران بشارت داد.

شاگرد باید بر بنا نمودن رابطهٔ شخصی با کسانی که پیغام مسیح را با آنها سهیم شده، تمرکز کند. از نحوه‌ای که عیسی پیغام را با زن سامری در میان گذاشت، ۸ نکته را می‌آموزیم. در ادامه این نکات را فهرست کرده‌ایم:

 

۱. عیسی لطفی درخواست کرد:

عیسی به او گفت «جرعه‌ای آب به من بده» بسیاری از خدمت کردن به دیگران لذت می‌برند.

۲. سر صحبت را باز کرد:                                       

عیسی سر صحبت را به خوبی باز کرد، و حرفش با موقعیت همخوانی داشت، چون نیاز هر روزهٔ آن زن رسیدن به آب بود. عیسی به آن زن گفت «…اگر موهبت خدا را در می‌یافتی و می‌دانستی کیست که از تو آب می‌خواهد، تو خود از او می‌خواستی، و به تو آبی زنده عطا می‌کرد.» (یوحنا ۱۰:۴)

۳. او در مورد سوالاتی که به آنها پاسخ می‌‌داد، گزینشی عمل کرد.

سوالاتی را برای پاسخ دادن انتخاب کنید و در همان حین به دیگر سوالات نیم نگاهی داشته باشید. عیسی وقتی زن سامری گفت «یهودیان را با سامریانْ کاری نیست»، به گفتهٔ او توجهی نکرد. حین پاسخ دادن به مسئله‌ای در مورد مکان پرستش، پرداختن به ناسازگاری میان یهودیان و سامریان، نزاع برانگیز می‌شد، پس عیسی به پرسش آن زن بی‌توجهی کرد. (یوحنا ۲۰:۴)

۴. او نیاز حقیقی را به موضوع بحث خود ربط داد:

عیسی با زن سامری دربارهٔ شوهرهای قبلی و زندگی شخصی‌اش حرف زد. وقتی با کسی آشنا می‌شوید، اول کار نپرسید که «آیا می‌خواهی عیسی را به عنوان خداوند و منجی خود بپذیری!؟»، بلکه باید قبل از هر چیز به درکی متقابل از هم برسید. سپس، برای صحبت کردن در مورد عیسی، نقطه‌ٔ شروع مناسبی پیدا کنید.

۵. او حقیقت را بیان کرد:

حقیقت را بگویید، حتی اگر دردناک است. عیسی به زن سامری گفت: «شما [سامریان] آنچه را نمی‌شناسید می‌پرستید، امّا ما آنچه را می‌شناسیم می‌پرستیم، زیرا نجات به واسطۀ قوم یهود فراهم می‌آید.» (یوحنا ۲۲:۴)

۶. او نقطهٔ مشترکی برای توافق پیدا کرد:

عیسی با آن زن سامری تا حدودی موافق بود. او اعلام کرد که پرستش خدا در اورشلیم یا بر کوه نیست، چون خدا روح است و پرستندگانش باید او را در روح و راستی بپرستند.

۷. او بر هدف مکالمه تمرکز کرد:

نگذارید مکالمه از مسیر اصلی خارج شود. وقتی عیسی در مورد شوهر آن زن گفت «آن که هم‌اکنون داری، شوهرت نیست»، زن سامری سعی کرد بحث را به موضوعات تعلیمی بکشاند. اما عیسی اجازهٔ چنین کاری را نداد.

۸. او نسبت به هدایتهای روح‌القدس حساس بود:

نسبت به کار روح‌القدس در زندگی کسی که با او انجیل را در میان می‌گذارید، حساس باشید. شما با انسانها سر و کار دارید، نه ارقام. به دنبال این باشید که از نیاز حقیقی شخص مطلع شوید. سپس به واسطهٔ آن نیاز، پیغامی مرتبط دربارهٔ محبت مسیح را با او در میان بگذارید.

 

نهایتاً دعای ما این است که این درسها به شما کمک کند تا انجیل مسیح را با دیگران در میان بگذارید.